Ten człowiek
 


Wiersz napisany został w ostatnich dniach marca 2005 roku.
Na mojej stronie znalazł się kilka godzin przed śmiercią papieża.