Wy¶lij komu¶ ten wiersz!

  Rozmowa pierwsza
pochodzi z tomiku ROZMOWY Z PEWNYM PANEM wydanego przez Autorkę w roku 2006