Wyślij komuś ten wiersz!


ROZMOWY
Z PEWNYM PANEM


*** Rozmowa siódma ***


Jeśli mam być szczera
Nie chce mi się gadać z Panem
Dzisiaj
Mnie też dopada czasem nostalgia
I potrzebny mi spokój i cisza
Zapraszam Pana na rozmowę
Za dni parę
Kiedy uporam się ze smutkiem
Znajdę wiarę
Że wszystko ma swój sens
Gdzieś zapisany
Że los tak chciał
Nawet jeśli nie chcemy tego sami
Bo dzisiaj
Nie potrafię się pogodzić
Z bolesnym mego serca kołataniem
Z długą rozłąką
Z moim żalem i tęsknotą
Nawet jeśli tak w gwiazdach zapisane
Niech Pan nie zmusza mnie do zwierzeń
Bardzo proszę
Nic już nie powiem
Słowo daję
Bo nie znoszę
Kiedy mam światu wypłakiwać
Swoje żale
Ja wolę nie odzywać się
Po prostu wcale.


** MARKA **

(Maria Tomas)