Kwiatki z zeszytów (15)

 

Matka z zawodu była nauczycielką, a ojciec Władysław.

* * *

Ludzie pierwotni mieli narządy z kamienia.

* * *

Stanisław August Poniatowski został królem Polski podczas erekcji.

* * *

W czasie totalnej mobilizacji wcielano do wojska nawet dzieci w podeszłym wieku.

* * *

Ubrał się w strój szlachecki, to znaczy wąsy i czub na głowie.

* * *

Chopin zostawił swoje serce w Warszawie, ale ciało jednak w Paryżu.

* * *

Wokulski był pozytywistą, bo trzymał rękę na swoim interesie.

* * *

Scenariusz trwa do końca filmu, bo inaczej by go nie było.

* * *

Do zwierząt muzykalnych zaliczamy grzechotniki, ale także słonie, bo mają wielkie uszy.

* * *

Koty rozmnażają się jak ludzie, ale jest różnica - ich potomstwo jest ślepe.

* * *

Papieże z ojca na syna żyli w celibacie.

* * *

Wołodyjowski i Kesling pojechali rozerwać się do Kamieńca.

* * *

Był dobrze przywiązany do swojej żony.

* * *

Karpaty zbudowane są z głupków.

* * *

Na  krajowych łąkach  występują liczne kretynowiska.

* * *

Inteligencja w czasach „Wesela" jeździła na wieś, aby się rozerwać i znaleźć coś ciekawego, np. żonę.

* * *

W prozie wypowiada się narrator, a w poezji podmiot deliryczny.

* * *

Dawniej chłop był bity przez panów, a teraz już nie ma panów.

* * *

Szkapa i chłopcy pochodzili z biednej rodziny.

  • /kcik-humoru/560-kwiatki-z-zeszytow-szkolnych/3880-witaj-szkoo-humor-z-zeszytow-szkolnych-18
  • /kcik-humoru/560-kwiatki-z-zeszytow-szkolnych/3777-humor-z-zeszytow-szkolnych-14