Recenzja (wiersz dedykowany Mamie, Zofii Kobyłeckiej)

Chciałabym tak umieć kochać, tak tesknić chciałabym umieć...

Autorka dedykuje ten wiersz swojej mamie, Zofii Kobyłeckiej

Recenzja

  • /wiersze-i-kwiaty/256-tomas-maria/1659-maria-tomas-bdzie-piknie
  • /wiersze-i-kwiaty/256-tomas-maria/1645-maria-tomas-wspinaczka