Jakże często

K L I K N I J!

  • /wiersze-i-kwiaty/143-conti-irena/528-we-zach-przetrwanie
  • /wiersze-i-kwiaty/143-conti-irena/526-midzy-sercem-a-rozumem