Łza rozkoszy

  • /wiersze-i-kwiaty/341-duszyska-danuta/2560-wspomnienia-z-dziecistwa
  • /wiersze-i-kwiaty/341-duszyska-danuta/2467-treci-lata