Na dłoni pisane

  • /wiersze-i-kwiaty/341-duszyska-danuta/2989-wiersze
  • /wiersze-i-kwiaty/341-duszyska-danuta/2560-wspomnienia-z-dziecistwa