Jesienne pantum

Pantum składa się ze strof czterowersowych (strofy mogą być na rymach typu abab lub abba), a ponieważ każdy wers musi wystąpić dwa razy, z pewnością można już mówić o "formie procentującej" (rzecz nie bez znaczenia, kiedy honorarium nalicza się od wersu). Bardzo prosta reguła polega na tym, że druga i czwarta linijka każdej strofy powracają jako pierwsza i trzecia linijka strofy następnej.

W XVIII w. pantumem zainteresowali się twórcy francuscy (m.in. Victor Hugo i Charles Baudelaire). W Polsce przyswoili tę formę poeci okresu Młodej Polski (m.in Antoni Lange).

  • /wiersze-i-kwiaty/341-duszyska-danuta/3683-danuta-duszyska-poezja-z-marhan-australia
  • /wiersze-i-kwiaty/341-duszyska-danuta/3250-danuta-duszyska-zakochani-760-wiersz-na-stronie