Myśli nieuczesane

  • /wiersze-i-kwiaty/341-duszyska-danuta/3992-danuta-duszyska-zdradliwe-wersy