Dla Anny

KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ WIERSZ W NOWYM OKNIE!

Słowa wiersza Autorka kieruje do Anny Zajączkowskiej